مجموعه الفبایی داستان فارسی

 

کلمات جدید RSS

 

سايت‌های اکسير
وبلاگ‌های اکسير
آثار کونکوفسکی
 

 

آرشیو قدیمی پلنگ خانوم


http://sardouzami.com

 

 

 

 

 

 

رهنمودِ دومِ ستادِ مَخمَلَکِی پلنگ خانوم

همانا ملت ایران اون باید خیلی بازم بیش ترم خوب بدونه که یه وخ خودش دوباره خر نشه، الاغ بشه، یابو بشه، شتر بشه، بره به توی مسجدی یه دونه انقلاب بخوادش بکنه مخملکی برای آینده ی اون، حتی که اگه که رهبراش بگن، اون نباید که بباید که بره به مسجدی یکی دعا اون بکنه، برای هشتای شهیدای خودش، امماکن توی خیابون می تونه اون که بتونه الکی یه ذره اون اگه دلش می خواد خودش دعا کنه دروغکی.

رهنمودِ اولِ ستادِ مَخمَلَکِی پلنگ خانوم

همانا ملت ایران اون باید خیلی بازم بیشترم خوب بدونه که نباید که بازم الاغ بشه اون دوباره، یکی سوار اون بشه، اگه که یه دونه الله اکبر ناچاری باید حالا خودت زودی بگی، اماکن سه دونه باز بیشترم بیلاخ بده به رهبری.

 

قوقولی میو قوقولی میو

انتظار

سایت جدید کلمات که هنوز فیلتر اون هیچی نداره به خودش، امماکن تازه یکی   RSS داره، که خودم هیچ نمی تونم که بتونم که بدونم چی چی هستش مثلاً

چهره ی هنرمندی که تهش باد می ده

کودکی تولستوی

آنتوان چخوف

درخواست های پلنگ خانوم


 خديجه مقدم و محبوبه کرمی را آزاد کنيد

 تخمای جوونامونو ول کنین

از کون پلنگ خانوم نخورین

--------

متن خیلی خیلی کامل یه دونه کتاب که روح پلنگ خانوم خودش به تنهایی هدیه می ده به هر کسی


رقص سامبا
 
   

حمومی یادم باشد
یه توپ دارم قلقلی یه
اتل متل توتوله
 

 

E-Mail: info@palangkhanoom.net
This is Palangkhanoom`s non-commercial site  

حمومی یادم باشد
یه توپ دارم قلقلی یه
اتل متل توتوله