آرشیو حافظ پلنگ خانوم
فریشته های پلنگ خانوم

ئی میل های عاشقانه پلنگ خانوم
 
آیه های کتاب پلنگ خانوم
اشعار هر جنس گرایانه بابا طاهر
اشعار پیدا شده هادی خرسندی
همه ی شعرهای پلنگ خانوم

رمان چند صدایی ی پلنگ


فیلتر شکن

مجموعه الفبایی داستان پلنگ خانوم

سايت‌های اکسير
وبلاگ‌های اکسير

کلمات- اکبر سردوزامی در wordpress


عکس های استثنایی

آزادی

فریشته ی زندونی

کون استثنایی
کُس فندقی
ملخ-خروس

کُس پستونکی
شامورتی بازی-ویدئو
یه دونه مامان خوب
شورت بازنشته شده
جوانی

فریشته ی منتظر
یه دونه فریشته که می کشه پایین الان

فریشته ی سینه چاک
یه دونه فریشته که هیچ نمی تونم که بتونم که بگم اون چی چی هستش مثلا

یه دونه فریشته که لنگه نداره تو جهان

یه دونه کُس که یه دونه مو نداره مثلا

یه دونه کون که مثال دوتا پستون هستش

یه دونه کون که اگه نگا کنی زودی می افتی به زمین

 دوتا لزبی که دارن لز می کنن

دو پستونش بود تار ربابت

یه دونه فریشته که جلاقه

یه دونه کون که اون خیلی خودش خیسی داره

ماچی که راست می کنه (باز می کنه) مال تو رو

یه دونه فریشته با غمبل اون آماده

یه دونه کُس که زیاد ماچیدنی هستش اون

شستشوی پستون
دوتا ممه ی خوشگل

یکی کون که خیلی خودش خیس هست
یه دونه فریشته با غمبل اون آماده
یه دونه کُس که زیاد ماچیدنی هستش اون

پیرهن قرمز و پستون و کپل
 

 


فریشته های که مذکری دارن خیلی زیاد

 

فریشته پسرها

فریشته بازی ی دوتا پسر

یه دونه کیر که خیلی داغی داره خود اون

یه دونه کیر که اون دلش می خواد خورده بشه

یه دونه کیر که زندونی هستش الان

یه دونه آقا پسر که ناز اون زیاد داره

یه دونه کیر که خوشگلی داره

درشامور


فریشته دیروز،، پریروز، امروز، فریشته ی شسته شده، فریشته دوتایی، فریشته ی فردا، فریشته ی منتظر، فریشته ی تنها، لزبی خوشگلا، یه دونه کُس که یه کم بیش ترم کجی داره، یه دونه فریشته که اون عظمت داره زیاد، یه دونه فریشته که تا که ببینیش می خوری زودی زمین، یه دونه فریشته که پستون اون یکیش نگاهت می کنه ،  فریشته ممه خوشگل، همه خوشگل

یه دونه فریشته که می کشه پایین الان اون واسه تو
یه دونه فریشته با لپ کونش
فریشته ی سینه چاک

دو پستان سپر
یه دونه فریشته که دست گذاشته به دلش
دو پستونش بود تار ربابت
نگاش نکن چون که ممکنه که دق بکنی از بس که اون جوری هستش مثلا
پستونای خیلی گونده که تریلی باید اونو بکشه
یه دونه فریشته که پیش کُسش پارچه گرفته یه دونه
خوشگل کلاه به سر با دوتا پستون قشنگ

یه دونه کیر رنگ پریده

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعرتا که یادت می کنم

تا که یادت می کنم
کیرم بلندی می گیره به قد و قامت خودش
یه جوری که انگاری خودم یه دونه کیر هستم مثلا
بعدش اون وخ نمی تونم که بتونم که بدونم
که خودم به تنهایی من کیرم
یا که کیرمن به تنهایی خود من هستش مثلا

show them to me

مُد لباسای فریشته های قرن بیست و یکم

*****

اندر تعریف پرنوگرافی

پرنو اون نیست که اون هی بگه کیر یا که کُس و کون مثلا
پرونو اون است که پرده رو می کشه، بعدش اون وخ به تنهایی زدوی غمبل می کنه اون به هوا

اندر تعریف لمپنی

لمپن اون نیست که اون هی بگه کیر یا که یه کون یا که یه کُس، یا که یکی پستون اون دلش بخواد
لمپن اون است که اون یا که می ده یا می کنه، یا می خوره یا می جووه، امماکن همه ش می گه هیچی نگو از این چیزا

*****

یعقوب وار وا اسفاها اصلاً هیچی نمی زنم
امماکن دیدار خوب کون یوسف کنعانم آرزوست

همانا انتشارات کلمات اون باید خیلی زیاد بیش ترم تا می تونه که بتونه هی افتخار داشته باشه، که کتاب منو اون زودترم خیلی زیاد بپخشونه پونصدهزارتا تو جهان هر جا که هست:

همانا این یه دونه ترانه از لیلا خوشگله هستش که خیلی اون عشوه زیادترم داره تو زندگی

 

آوازی برای یه دونه فریشته ای که خودش خیلی زیاد رخت می شوره همیشه

فریشتگان جنبنده ی سومالی

ارکستر فریشتگانی که اونا پیری ندارن تو جهان

فریشتگانی که اونا جنبندگی خیلی دارن تو زندگی

فریشته ی رنگالو


غم شکن چهارم، مادونای عربی

غم شکن شماره سوم

غم شکن، گربه ی چماقدار
غم شکن عربی

****

***
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانا تو باید خودت بازم خیلی زیادتر بدونی که کدوم یه دونه شعر اون مال حافظ اولش بوده بوده، بعدش اون وخ اون کدوم یکی دیگه ش پس مال فردوسی بوده، چراچونکه اگه که هی بنویسم حافظ هی سعدی یا مولوی، خیلی ام بیش ترم صفحه ی خوشگل خودم زشتی می گیره به خودش.

 پس همانا تو باید خوب بدونی که حافظ پلنگ خانوم خیلی بازم بیش ترم آپدیت اون خودش می تونه که بتونه که بشه.
 

بالا

 

 

این هفته

با موش خوشگل تو روی نوک پستون من هر روز بازم سفت یکی فشار بدهفریشته ی جایزه

فریشته ی جایزه 2

فریشته ی جایزه 3

فریشته ی جایزه 4

فریشته ی جایزه 5

فریشته ی جایزه 6

فریشته ی جایزه 7

فریشته ی جایزه 8

فریشته ی جایزه 9

فریشته ی جایزه 10

فریشته ی جایزه 11

فریشته ی جایزه 12

فریشته ی جایزه 13

فریشته ی جایزه 14

فریشته ی جایزه 15

فریشته ی جایزه 16

فریشته ی جایزه 17

فریشته ی جایزه 18

 


 

ن
 
 


nدر حه

حمومی یادم باشد
یه توپ دارم قلقلی یه
اتل متل توتوله
 

 

E-Mail: info@palangkhanoom.net
This is Palangkhanoom`s non-commercial site